Вас вітає

Рада студентського самоврядування

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Рада студенського самоврядування - основа цікавого студентського життя!
Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу вищого навчального закладу мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави, у захисті прав студентів. Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації. Отже, студентське самоврядування є засобом реалізації студентською громадою своїх прав, обов’язків та ініціатив через прийняття рішень і їх впровадження за допомогою власних ресурсів у сфері, що визнається адміністрацією, та у співпраці з нею, а також гарантії брати участь через своїх представників у вирішенні питань, які стосуються студентства. Вищим органом студентського самоврядування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського є конференція студентів, яка ухвалює Положення про студентське самоврядування, обирає виконавчий орган (Раду студентського самоврядування), визначає його структуру і термін повноважень, заслуховує звіт.

Джерело креативу
Рада студентського самоврядування Університету забезпечує захист прав та інтересів студентів!
Потужна команда
Рада студентського самоврядування Університету сприяє розвитку формуванню у студентів управлінських та організаторських навичок, зростання у студентській молоді соціальної активності!
Колектив успіху
Рада студентського самоврядування сприяє гармонійному розвитку особистості студентів, розширення їх загальгого і професійного світогляду!


Іван Сотник
Голова Ради студентського самоврядування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Університет –  один з найголовніших розділів книги під назвою «життя», тому увесь колектив Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського піклується про те, щоб змістовно наповнювати цю книгу протягом усіх студентських років.
Університет! Здавалось би, просте для усіх загальновживане слово, проте для мене – ніби цілий світ. Мій другий дім і друга сім'я. Люблю Університет за атмосферу, створену там, за можливості, які він відкриває перед студентами. Перебуваю у постійному саморозвитку, стараюсь все встигнути.
Наша Альма Матер є флагманом вищої освіти України, підтримує своїх студентів і надає безліч нових можливостей для розвитку. Ще одним вагомим аргументом на користь нашого Університету є активне студентське життя, систематичне проведення різноманітних творчих заходів, науково-практичних конференцій тощо.
Студентські роки завжди асоціюються з такими чарівними словами як перше кохання, веселощі та молодість. Щасливі, що маємо можливість пройти цей шлях і відчути всі радості студентського життя!
Команда
Ради студентського самоврядування
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
Команда - когорта ініціативних, залюблених у свою справу людей, які мають спільну мету. Стиль команди - довіра та співпраця!
Іван Сотник
Голова Ради студентського самоврядування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Дарина Горобець
Заступник Голови Ради студентського самоврядування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з організаційних питань
Юлія Жалюк
Секретар Ради студентського самоврядування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Юлія Волинець
Голова Ради студентського самоврядування Факультету права, публічного управління та адміністрування


Сергій Крук
Голова Ради студентського самоврядування Природничо-географічного факультету


Софія Міщенко
Голова Ради студентського самоврядування Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

Олександр Попов
Голова Ради студентського самоврядування Факультету іноземних мовЛілія Росолик
Голова Ради студентського самоврядування Факультету мистецтв і художньо-освітніх технологій


Ірина Гайдучок
Голова Ради студентського самоврядування Факультету дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної


Анастасія Мартинюк
Голова Ради студентського самоврядування Факультету математики, фізики і комп’ютерних наук


Ганна Вальчук
Голова Ради студентського самоврядування історичного факультету


Марина Коваленко
Голова Ради студентського самоврядування Факультету фізичного виховання і спорту


Анастасія Мурава
Голова Ради студентського самоврядування Факультету філології і журналістики імені Михайла Стельмаха


Нормативно-правова база
Студентське самоврядування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського діє на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією, законами України, Статутом Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та цим Положенням